สูตรหวยหุ้นไทยเย็น ผลหวยหุ้นไทยเย็น อัพเดทล่าสุดวันที่ 27 ก.ย. 2566

ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด

เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6

สูตรที่ 1

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล1-8
27 ก.ย. 2566515133-9
26 ก.ย. 2566902344-9
25 ก.ย. 2566036230-8
22 ก.ย. 2566959330-2
21 ก.ย. 2566226369-4
20 ก.ย. 2566690061-6
19 ก.ย. 2566396618-2
18 ก.ย. 2566757461-9
15 ก.ย. 2566203111-8
14 ก.ย. 2566514837-6
13 ก.ย. 2566431198-3
12 ก.ย. 2566350564-1
11 ก.ย. 2566094231-5
8 ก.ย. 2566017191-9
7 ก.ย. 2566436589-7
6 ก.ย. 2566978924-7
5 ก.ย. 2566986824-0
4 ก.ย. 2566968839-0
1 ก.ย. 2566151438-5

สูตรที่ 2

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล2-1
27 ก.ย. 2566515130-4
26 ก.ย. 2566902341-0
25 ก.ย. 2566036232-9
22 ก.ย. 2566959330-4
21 ก.ย. 2566226368-3
20 ก.ย. 2566690064-7
19 ก.ย. 2566396610-5
18 ก.ย. 2566757460-5
15 ก.ย. 2566203117-0
14 ก.ย. 2566514836-8
13 ก.ย. 2566431190-5
12 ก.ย. 2566350561-2
11 ก.ย. 2566094233-9
8 ก.ย. 2566017190-8
7 ก.ย. 2566436589-3
6 ก.ย. 2566978925-7
5 ก.ย. 2566986825-9
4 ก.ย. 2566968832-1
1 ก.ย. 2566151434-6

สูตรที่ 3

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล2-8
27 ก.ย. 2566515132-5
26 ก.ย. 2566902343-9
25 ก.ย. 2566036231-2
22 ก.ย. 2566959336-2
21 ก.ย. 2566226365-6
20 ก.ย. 2566690060-8
19 ก.ย. 2566396619-5
18 ก.ย. 2566757465-8
15 ก.ย. 2566203112-5
14 ก.ย. 2566514833-7
13 ก.ย. 2566431199-8
12 ก.ย. 2566350565-9
11 ก.ย. 2566094238-0
8 ก.ย. 2566017190-9
7 ก.ย. 2566436582-3
6 ก.ย. 2566978921-0
5 ก.ย. 2566986828-3
4 ก.ย. 2566968833-1
1 ก.ย. 2566151431-2

สูตรที่ 4

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล0-4
27 ก.ย. 2566515132-6
26 ก.ย. 2566902343-6
25 ก.ย. 2566036234-6
22 ก.ย. 2566959336-9
21 ก.ย. 2566226368-1
20 ก.ย. 2566690060-9
19 ก.ย. 2566396619-6
18 ก.ย. 2566757469-3
15 ก.ย. 2566203119-8
14 ก.ย. 2566514838-3
13 ก.ย. 2566431193-7
12 ก.ย. 2566350566-9
11 ก.ย. 2566094239-7
8 ก.ย. 2566017192-5
7 ก.ย. 2566436585-6
6 ก.ย. 2566978928-0
5 ก.ย. 2566986827-2
4 ก.ย. 2566968835-9
1 ก.ย. 2566151439-4

สูตรที่ 5

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล3-8
27 ก.ย. 2566515134-5
26 ก.ย. 2566902344-3
25 ก.ย. 2566036238-2
22 ก.ย. 2566959337-0
21 ก.ย. 2566226369-4
20 ก.ย. 2566690065-9
19 ก.ย. 2566396617-3
18 ก.ย. 2566757460-5
15 ก.ย. 2566203116-8
14 ก.ย. 2566514831-5
13 ก.ย. 2566431191-0
12 ก.ย. 2566350560-1
11 ก.ย. 2566094231-2
8 ก.ย. 2566017190-5
7 ก.ย. 2566436582-3
6 ก.ย. 2566978927-2
5 ก.ย. 2566986828-4
4 ก.ย. 2566968839-0
1 ก.ย. 2566151433-2

สูตรที่ 6

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล1-5
27 ก.ย. 2566515130-6
26 ก.ย. 2566902348-0
25 ก.ย. 2566036231-8
22 ก.ย. 2566959332-4
21 ก.ย. 2566226364-5
20 ก.ย. 2566690063-8
19 ก.ย. 2566396615-9
18 ก.ย. 2566757464-2
15 ก.ย. 2566203115-0
14 ก.ย. 2566514833-5
13 ก.ย. 2566431192-9
12 ก.ย. 2566350568-9
11 ก.ย. 2566094233-9
8 ก.ย. 2566017197-2
7 ก.ย. 2566436586-7
6 ก.ย. 2566978921-6
5 ก.ย. 2566986820-9
4 ก.ย. 2566968836-2
1 ก.ย. 2566151437-3